ถ้าเรียนปี1ที่มหาวิทยาลัยอื่น คณะวิศกรรมศาสตร์แล้วถ้าจบปี1ขึ้นปี2สามารถย้ายไปคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ไหมครับ (แบบไม่ลงเรียนปี1ใหม่อะครับ) แบบใช้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไหมครับ

ถามโดย นายเดชาธร พลดงนอก เมื่อ 2022-10-29 19:01:42

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 8110, 8113, 8114

ตอบกลับเมื่อ 2022-10-31 08:07:36

กลับ