จบ ปวช.3 เทคโนโลยี่สารสนเทศ อยากเรียนต่อแนวเขียนโค้ด ควรเลือกเรียนคณะอะไร มพจ.รับไหม

ถามโดย อำพรรัตน์ สำนักดี เมื่อ 2022-11-12 16:12:18

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1626-1627

ตอบกลับเมื่อ 2022-11-14 10:29:59

กลับ