ตรวจสอบว่ามีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตรงไหน

ถามโดย สาธุ เมื่อ 2022-11-21 00:53:19

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ของคณะที่นักศึกษาสมัครค่ะ

ตอบกลับเมื่อ 2022-11-21 09:37:00

กลับ