สอบสัมภาษณ์สาขา สถาปัตยกรรม ออกแบบภายใน โครงการ portfolio สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยปกติใช่ไหมครับ

ถามโดย พชร เมื่อ 2022-12-01 17:45:34

สามารถสอบถามได้ที่คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 6807, 6808

ตอบกลับเมื่อ 2022-12-02 08:46:56

กลับ