สอบถามระบบดูผลการเรียน ดูไม่ได้ อยากทราบว่าจะดูได้ตอนไหนคะ เข้าไปดูในระบบลงทะเบียน เกรดขึ้นยังไม่ครบทุกวิชาค่ะ

ถามโดย สุวรรณา พรหมศรีสุข เมื่อ 2022-12-19 08:33:59

วิชาที่ยังไม่ปรากฎเกรด เนื่องจากระบบยังประมวลผลไม่แล้วเสร็จ ขอให้นักศึกษาเข้าระบบเพื่อตรวจเช็คอีกครั้งค่ะ

ตอบกลับเมื่อ 2022-12-27 08:08:37

กลับ