สมัครรอบแล้วไม่ได้ เนื่องจากว่ามันไม่ขึ้นให้ใส่สาขวิชาที่จะเรียนทำยังไงคะ

ถามโดย ณัฐนิชา คงแผน เมื่อ 2023-04-07 13:22:54

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1626-1627

ตอบกลับเมื่อ 2023-04-07 13:25:48

กลับ