ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีบทเรียนการพัฒนาพนักงานในเรื่องทางด้านวิศวะกรรมและการบำรุงรักษา ในส่วนของวิศวะกรหรือช่างเทคนิคไหมครับ

ถามโดย ประวิง เตชรัตนชาญกิจ เมื่อ 2023-05-26 16:56:40

สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 2626

ตอบกลับเมื่อ 2023-05-29 08:17:23

กลับ