ชำระค่าสมัครไปแล้วแต่ในระบบยังไม่ขึ้นว่าชำระแล้ว

ถามโดย วันชัย ศรีสุขธนา เมื่อ 2023-05-31 18:21:39

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง โทร.02-555-5000 ต่อ 1601

ตอบกลับเมื่อ 2023-06-06 08:49:14

กลับ