มหาวิทยาลัยมีช่องทางการแจ้งเรื่อง/ร้องเรียนหรือไม่ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใสภายในองค์กร ซึ่งจะนำพาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย

ถามโดย ไม่ประสงค์ออกนาม เมื่อ 2023-06-09 15:10:35

มหาวิทยาลัยมีช่องทางการแจ้งเรื่อง/ร้องเรียนผ่านทางหน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย

ตอบกลับเมื่อ 2023-06-09 15:22:55

กลับ