มหาวิทยาลัยจะเปิดรับนักศึกษา ถึงวันที่เท่าไหร่ครับ

ถามโดย มานะ เมื่อ 2023-06-11 22:02:17

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1626-1627

ตอบกลับเมื่อ 2023-06-12 08:08:22

กลับ