หลักสูตร วศ.ม. ไฟฟ้า (วิทยาเขตกรุงเทพฯ) ของปีการศึกษา 2567 ที่เป็นนอกเวลามีสาขาใดบ้างครับ คาดว่าจะเปิดเริ่มรับสมัครประมาณช่วงไหนครับ ขอบคุณครับ

ถามโดย นายชยากร สายใจบุญ เมื่อ 2023-06-12 17:00:55

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 2405, 2407, 2408

ตอบกลับเมื่อ 2023-06-13 07:55:51

กลับ