นักศึกษาที่จบแล้วแต่ไม่เข้ารับปริญญาบัตร ในพิธี สามารถติดต่อรับที่สถาบันได้หรือเปล่าคับ และทุกปีการศึกษาหรือเปล่าคับ

ถามโดย ศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมผ่อง เมื่อ 2023-06-15 11:17:30

สามารถติดต่อรับใบปริญญาได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1628-1634

ตอบกลับเมื่อ 2023-06-15 13:04:24

กลับ