สอบถามว่า นาย สิรวิชญ์ ศิริวิบูลย์ เลขบัตรประชาชน 1100703512908 คณะบริหาร โลจิสติกส์ ได้ยื่นเรื่องลาออกไว้แล้วที่ มจพ.ระยอง ไม่ทราบว่าตอนนี้เอกสารดำเนินการเรียบร้อยหรือยังค่ะ และอยากทราบว่าถ้าเอกสารเสร็จแล้วสามารถรับที่ มจพ.กรุงทพ ได้ไหมค่ะ เนื่องจากไม่สะดวกไปที่ระยองน่ะค่ะ พอดีต้องการจะนำเอกสารไปยื่นกับทาง กยศ. เค้าว่าต้องมีเอกสารการลาออกด้วยค่ะ

ถามโดย เพ็ญนภา ศิริวิบูลย์ เมื่อ 2023-07-03 10:26:55

สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1628-1634

ตอบกลับเมื่อ 2023-07-03 10:37:37

กลับ