เราจะเช็คห้องเรียนตัวเองยังไงคะ?

ถามโดย Ss เมื่อ 2023-07-08 17:55:08

สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/tess/dataQuerySelector.jsp?query=studentTab หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กองบริการการศึกษา http://acdserv.kmutnb.ac.th/

ตอบกลับเมื่อ 2023-07-10 08:39:45

กลับ