ต้องการขอหนังสือรับรองสถานะการเป็นนักศึกษา ขอผ่านอินเตอร์เน็ตได้ไหมคะ หรือว่าต้องทำอย่างไร

ถามโดย สุชานัน เมื่อ 2023-08-15 11:28:05

สามารถติดต่อสอบถามและขอคำแนะนำได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1628-1634

ตอบกลับเมื่อ 2023-08-15 13:16:20

กลับ