เรียนจบ ปวส.ช่างเชื่อม ต้องการเรียนต่อระดับ ป.ตรี ในสาขาช่างเชื่อม ต้องดำเนินการอย่างไรคะ

ถามโดย น.ส.ฐิติยา เปลือยหนองแข้ เมื่อ 2023-09-14 09:17:29

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1626-1627

ตอบกลับเมื่อ 2023-09-14 10:02:54

กลับ