สามารถตรวจสอบการประกาศการรับสมัครนักศึกษาได้ที่ใด

ถามโดย นางสาววรรัตน์ ดุชอำภา เมื่อ 2019-06-19 12:48:43

สามารถตรวจสอบการประกาศรับสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ http://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/round

ตอบกลับเมื่อ 2019-06-20 10:34:37

กลับ