ลำดับ
คำถาม
ถามโดย
ถามเมื่อ
views
1 สามารถตรวจสอบการประกาศการรับสมัครนักศึกษาได้ที่ใด นางสาววรรัตน์ ดุชอำภา 2019-06-19 12:48:43 995
2 มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครพนักงานเข้าทำงานเมื่อไรครับ นายสมชาย ประจงกิจ 2019-06-26 13:24:33 725
3 มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาใดบ้างครับ นายปัญญา พงศ์ประยูร 2019-06-26 13:35:31 594
4 ต้องการขอเอกสารทางการศึกษา (ปวส.) เนื่องจากสูญหาย ต้องทำอย่างไร และใช้เอกสารอะไรบ้างครับ? ผมจบ IM ไปเมื่อราวๆ ปี พ.ศ. 2531 นายประวิทย์ จันทรพันธ์ 2019-07-29 18:47:46 492
5 เมื่อไร่ วิทยาเขตปราจีนบุรี จะทำลู่วิ่งสนามกีฬา zz 2019-08-06 12:58:16 491
6 ปริญญาโทไม่ประสงค์จะรับพระราชทานปริญญาบัตร จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตภายในวันที่ 20 ก.ย. 62 นี้หรือไม่ ชนินทร แซงราชา 2019-09-15 23:28:08 473
7 ถ้าเกิดว่าเรียนคณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ จะสามารถย้ายไปเรียน สาขาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ ได้หรือไม่ หรือว่าต้องซิ่วไปเรียน หรือสามารถเทียบโอนหย่วยกิตได้มั้ย Ss 2019-12-27 14:40:58 527
8 ถ้ามีสิทธิเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแล้ว สามารถย้ายสิทธิไปเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ได้ไหมครับ - 2020-01-16 22:50:56 420
9 นักศึกษาสามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลอะไรค๊ะ นิศาชล คุรุวุฒิ 2020-01-31 07:38:53 449
10 โทรศัพท์หมายเลข 025552000 เสียหรือคะ ขึ้นว่า เลขหมายนี้ยังไม่เปิดให้บริการ กษมา 2020-02-25 10:30:22 408
11 แม่เป็นต่างด้าวจะลงทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่อย่างไร สมิทธิ์ จินดารัตน์ 2020-06-15 16:50:02 369
12 เมื่อไหร่เว็บของภาควิชา IMI จะทำเสร็จหรอคะ พอดีอยากจะดูไฟล์หลักสูตรและรายวิชาทั้งหมดที่มีในภาค แต่หาดูที่ไหนไม่ได้เลย เว็บคณะวิทยาก็ไม่มีอะไรเลย อยากมีพัฒนาข้อมูลที่จำเป็นในเว็บไซต์มากกว่านี้ค่ะ สิรินรัตน์ รัฐภูมิ 2020-06-19 04:42:19 395
13 ปีนี้จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรไหมครับ anonymust 2020-08-09 16:27:45 344
14 DOES THE SCHOOL ACCEPT INTERNATIONAL STUDENTS? Vu Duong Thu Tra 2022-03-15 16:56:31 179
15 สมัครเรียนปวชใช้สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริงใหมค่ะ จอย 2022-03-31 20:43:59 170
16 แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย) เพื่อใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์ ป.ตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในวันที่ 8 เม.ย.65 สามารถดาวน์โหลดได้จากไหนคะ สุดใจ วัฒนศิริ 2022-04-02 14:27:07 153
17 หลักสูตรต่อเนื่อง ป.ตรี มีให้เรียนช่วงเย็น หรือ ส-อา มั้ยคะ สุกัญญา จงรักตระกูล 2022-04-04 21:09:02 247
18 มจพ.จะมีเปิดรอบ4ไหมคะ ​ ใช้คะแนน​gatpat.วิชาสามัญไหมคะ ​ กำหนดเกรดเท่าไหร่หรอคะ View 2022-04-12 23:20:11 183
19 จบ ปวช. อายุ25 ยังสามารถสมัครเรียน ป.ตรี ได้ไหมครับ ภาณุพงศ์ 2022-04-26 10:18:51 200
20 จบวุฒิปวช.3 จากวิทยาลัยนาฏศิลป สามารถต่อวิศวกรรมได้ไหมครับ คีตพร เข็มศรี 2022-04-26 15:30:50 177
21 การขอเอกสารหนังสือรับรองการเป็นนิสิตและtranscrip ใช้เวลาดำเนินการกี่วันจึงจะได้รับเอกสารคะ อับร๊อน หะยีหมะ 2022-04-27 09:25:34 288
22 ติดต่อประสานงานรับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา ได้ช่องทางใดบ้างคะ วณิชนันท์ กลิ้งที 2022-05-07 14:19:54 134
23 ถ้าหาจบการศึกษาระดับปวช.แล้วจะต่อปริญญาตรี จะต้องสอบอย่างไรบ้าง การสอบจะเหมือนกับนักเรียนที่จบสามสามัญมั้ยค่ะ สิรดนัย บูรณะเสน 2022-05-11 19:17:49 166
24 จบม 6 สามารถสอบเข้าเรียนวิศวกรรมสายช่างเชื่อมได้ไหมครับ Juckrit R. 2022-05-12 15:53:11 157
25 ถ้าจบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี เราจะไดรับวุฒิ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ พรพรรณ ท่ามบุญฤทธิ์ 2022-05-17 09:35:55 156
26 วิทยาเขตปราจีนบุรี คณะวิศวะมีสาขาอะไรบ้าง นายกันติชา สุวรรณปิณฑะ 2022-05-21 03:31:01 149
27 ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2565ประกาศเริ่ม20/05/2565 วันนี้23/05/2565 เข้าไปลงทะเบียนยังแจ้งไม่มีข้อมูล ต้องดำเนินการอย่างไรครับ สมศักดิ์ 2022-05-23 12:11:10 160
28 คณะวิศวกรรมมีเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ไหมค่ะ เปรมมิกา เกตุแก้ว 2022-05-30 14:46:02 191
29 จะเริ่มรับสมัครนักศึกษาใหม่วันไหนครับ กก 2022-06-03 17:31:05 141
30 กรณีเรียนไม่จบตามหลักสูตร 4 ปี ต้องลงเรียนเก็บรายวิชา ใน ปี5 เทอม 1 ต้องทำเรื่องรักษาสภาพการเป็น นศ.หรือไม่ ธัญธร ทองนอก 2022-06-03 20:04:40 149
31 กระดุม เข็มกลัดติดหน้าอก เข็มขัด ซื้อได้ที่ไหนค่ะ ขอทราบวันเวลา และสถานที่ค่ะ สุวรรณา สุขสันติชัย 2022-06-06 18:05:21 140
32 ต้องการขอใบประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ไหนคะ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ วิภาดา นกไข่ 2022-06-07 19:01:53 142
33 อยากทราบเกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อ ช่วงเวลาที่เปิดรับ คะแนนที่ต้องใช้ยื่น/รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร/รูปแบบการเรียนเป็นแบบไหน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม โครงการผู้บริหารระดับต้น (ํY-MIE)ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ Kumpreraya.L 2022-06-08 15:28:03 147
34 เด็กใหม่ ปี65 มีปฐมนิเทศ วันไหนค่ะ แล้วเป็นแบบออนไลน์ หรือออนไซด์ค่ะ สุวรรณา 2022-06-10 10:56:48 151
35 วุฒิ ทบ.บ สามารถ เรียนปรับวุฒิเป็น วศ.บ ได้หรือไม่ เพ็ญพิมล แสงสว่างกอบกุล 2022-06-13 16:44:14 152
36 วิทยาเขต ระยอง มีภาคพิเศษเรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ หรือเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ไหมคะ สำหรับคนที่ทำงานแล้วค่ะ นางสาวกัญญาณัฐ คำหอม 2022-06-15 10:22:47 139
37 ถ้าจะขอเอกสารใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนและหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาต้องดำเนินการอย่างไรคะ สุชานัน 2022-06-20 15:10:20 117
38 คณะวิศวกรรม มีเรียนเสาร์อาทิตย์สาขาใดบ้างครับ วุฒิปวส. ติดตามข่าวสารได้ที่ไหน พรพัฒน์ วงศ์สอส 2022-06-20 20:37:29 119
39 จบปวส.สายช่างไฟฟ้ากำลัง ต่อเทียบโอนวิศกรรมไฟฟ้า ได้กี่ปีคะ อิสริยาภรณ์ ตาแก้วน้อย 2022-06-27 00:07:24 163
40 ภาคเรียนเสาร์อาทิตย์ ดูรายละเอียดตรงไหนครับ ศุภวิชญ์ 2022-06-28 13:53:04 117
41 ใบเสร็จออนไลน์ของนักศึกษาปีการศึกษา 2565 สามารถพิมพ์ได้เมื่อไหร่คะ su 2022-06-29 10:47:02 113
42 อยากทราบว่าอีกปีนึงนี่ทางมหาวิทยาลัย จะมีเปิดคณะโลจิติกส์บ้างมั้ยคะ พอดีตอนนี้ลูกกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.5 อยู่ค่ะ แต่ถามเพื่อทราบว่าจะมีเปิดคณะโลจิสติกส์มั้ยคะ อยากให้ลูกได้เรียนมหาวิทยาลัยนี้น่ะค่ะ ลูกอยากเรียนคณะโลจิสติกส์นี้น่ะค่ะ แม่ไม่อยากให้ไปเรียนไกล อยากให้เรียนใกล้บ้าน ดูแล้วมหาวิทยาลัยนี้ดีค่ะ มาลัย พนากุล 2022-06-29 20:33:36 105
43 จบปวช3เข้าสถิติประยุกต์ได้หรือไม่คะ รอบรับตรงปวชใช้อะเกณฑ์อะไรคะ NCWP 2022-07-02 16:42:19 99
44 เทอมนี้เรียนonsite หรือ online Name 2022-07-03 00:23:38 120
45 เรียนต่อ ป. โทคณะวิศวกรรม มีหลักสูตรวันเสาร์อาทิตย์ไหมครับ thanakit 2022-07-03 14:45:35 95
46 สามารถขอใบเบิกค่าเทอมได้ที่ไหนครับ นายชารีน แกมทอง 2022-07-06 18:27:22 135
47 การรับสมัครนักศึกษาปี66 มีแนวทางการรับสมัครเด็กสายอาชีพประมาณไหนเหรอคะ ศศิวมล โอนรัมย์ 2022-07-07 09:35:50 103
48 ปริญญาตรีบัญชีสามารถเทียบโอนหน่วยกิตของปวส.ได้ไหม อาทิตยา หวองสูงเนิน 2022-07-08 11:30:28 107
49 พึ่งเข้ามาเรียนคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ สามารถย้ายไปโลจิกส์ติกได้หรือไม่ P 2022-07-10 23:29:49 110
50 ทำบัตรนึกศึกษาใหม่ได้อย่างไร ในกรณีที่บัตรสูญหาย หรือบัตรโดนตู้atmยึด วิชยุตม์ ชื่นชิตพิสัยกุล 2022-07-11 14:22:18 108
51 สามารถดูชื่อ รูป รหัส ของอาจารณ์ที่ไหนได้บ้าง วิศวะ รัตนกิตติโสภณ 2022-07-15 00:30:59 106
52 คุณแม่อยากคุยเรื่องตารางเรียนของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คาบแรกเรียน 8-9 น. คาบต่อไปเรียน 16.00-18.00 ช่วงเวลา 10.00-15.00 จะให้นักศึกษาไปอยู่ที่ไหนและทำอะไรค่ะ วรภร คุ้มครองวจี 2022-07-15 14:04:59 125
53 มีหลักสูตร ปวส. 2 ปี ช่างกลไหมครับ นายธวัชชัย เพลียพล 2022-07-15 14:41:55 109
54 มจพ ระยอง คณะวิศวกรรมเครื่องมือวัดรับวุฒิเทียบโอนปวส มั้ยคะ พลอย 2022-07-20 01:41:01 106
55 ใบเสร็จค่าเทอมนักศึกษาใหม่ที่ชำระผ่านธนาคารจะปริ้นจากระบบออนไลน์ได้เมื่อไหร่คะ ชานัน 2022-07-22 13:48:47 96
56 อยากเช็คที่อยู่ของศิษย์เก่าที่นี่ว่ามีชื่อ นายธนดล แซ่เตียว หรือเปล่าค่ะ จบช่างกลโรงงานนะค่ะเพราะพยายามหาที่พระนครเหนือ บางซื่อแล้วไม่มีนะค่ะเลยรบกวนขอข้อมูลในการติดต่อด้วยนะค่ะ ดารารัตน์ สิงห์เจริญ 2022-08-03 10:03:52 104
57 ที่วิทยาเขตระยอง มีร้านจำหน่ายชุดนักศึกษาไหมครับ เรืองชัย พงศ์ศรีอัศวิน 2022-08-05 12:25:58 102
58 ที่มาของตัวเลขรหัสนักศึกษา 13 หลัก มีที่มาจากอะไรบ้าง นักศึกษาสาว 2022-08-05 16:05:32 100
59 เรียนตลอดหลักสูตร​ราคาเท่าไหร่ครับ ไตรรัตน์​ ถิ่น​ผกา​สัย​ 2022-08-09 12:57:00 106
60 ระเบียนการเก็บเงินค่าเล่าเรียนการศึกษา ปี 2565 แนบเบิกราชการ สามารถ Download ที่ไหน ประชา นันทสมสราญ 2022-08-16 14:09:58 109
61 เปิดจัดอบรม AI บ้างไหมค่ะ มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ กนิษฐา อามีน 2022-08-22 16:55:48 86
62 จะขอสอบถาม ระเบียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษากับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงกัน และในระบบของมหาวิทยาลัยก็ไม่มีระเบียบ ปี 2558 ฉบับที่ 1 และ 2 ทำให้ไม่สามารถเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาของหน่วยงานของผู้ปกครองได้ (วิศวกรรมศาสตร์ สาขา MATE) วลัยภรณ์ จันทรวิจิต (ผู้ปกครอง) 2022-08-24 11:16:15 97
63 ถ้าเรียนสาย ศิลป์ภาษา แต่อยากเข้าเรียนคณะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถเรียนคณะนี้ได้ไหมครับ ชยพล ปวีรากรณิต 2022-09-02 20:03:50 85
64 การผ่อนพันทหารสามารถ​ทำได้ที่ไหนและอย่างไรบ้าง James 2022-09-16 17:39:10 66
65 เกรดปี1 ควรได้เท่าไหร่ถึงจะขึ้นปี2 ได้คะ หวันยี่หวา ชังเจริญ 2022-09-24 17:34:21 85
66 จบปวสจะเทียบโอนเข้าครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ไหม ชฎารัตน์ 2022-09-29 10:26:18 57
67 ปริญาเอก สาขา จิตวิทยาอุตสาหรกรรม องค์การ ปีนี้เปิดรับไหมคะ กัญภัส 2022-10-04 12:12:13 56
68 ลาออกได้ที่ไหนครับ ติดวันเสาร์อาทิตย์มั้ยครับ _ 2022-10-06 19:28:46 72
69 องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา มีอำนาจและหน้าที่ทำอะไรในมหาลัยบ้างหรอคะ someone 2022-10-16 00:14:47 50
70 ผมจบจาก มจพ แล้วตอนนี้ทางบริษัท เอ็มทีจีแอล อินโนเวชัน จำกัด ต้องการรับสมัคร นักศึกษา ภาควิชา วิศวกรรมโยธา หรือ ภาควิชา บริหารการจัดการก่อสร้าง ท่านใดสนใจ สามารถ ติด search หาชื่อที่อยู่ บริษัท และเบอร์โทร ติดต่อกลับมาได้เลยครับ พงค์พิษณุ ภูผา 2022-10-18 19:45:01 57
71 ในรอบ Quotaปี66 หากไม่มี portfolio มีแค่คะแนนtgat/tpat, A-level, Gpax พอจะยื่นเข้ารอบ Quota ได้มั้ยคะหรือต้องมี portfolioด้วยถึงจะสามารถยื่นได้? ธนวรรณ คำพรรณ์ 2022-10-19 22:11:48 65
72 มีเปิดการเรียนการสอนให้นักศึกษาภาคพิเศษ ในคณะต่างๆบ้างไหม๊ครับ ปราโมทย์ อัมพรมหา 2022-10-27 22:26:20 53
73 ถ้าเรียนปี1ที่มหาวิทยาลัยอื่น คณะวิศกรรมศาสตร์แล้วถ้าจบปี1ขึ้นปี2สามารถย้ายไปคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ไหมครับ (แบบไม่ลงเรียนปี1ใหม่อะครับ) แบบใช้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไหมครับ นายเดชาธร พลดงนอก 2022-10-29 19:01:42 51
74 เกรดต่ำกว่าเท่าไรถึงโดนรัไทร์ครับ นายสมใจ แซ่หวัง 2022-11-05 20:05:08 102
75 ตรวจสอบการชำระเงินนักศึกษาใหม่รอบportได้ที่ไหนคะ กดเขาไปที่เช็คการชำระใส่เลข บปชช.13หลักแล้วไม่เจอ ตอนนั้นชำระแล้วยังไม่อัพเดตสถานะให้เลยค่ะ N-nutt 2022-11-09 17:49:10 50
76 จบ ปวช.3 เทคโนโลยี่สารสนเทศ อยากเรียนต่อแนวเขียนโค้ด ควรเลือกเรียนคณะอะไร มพจ.รับไหม อำพรรัตน์ สำนักดี 2022-11-12 16:12:18 42
77 สอบสัมสอบที่มหาวิทยาลัยใช่มั้ยคะ ชลิญญา เพชรประพันธ์ 2022-11-13 08:31:46 54
78 ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้น ปวส. 2 สามารถสมัครเรียนต่อ ป.ตรี (ต่อเนื่อง) หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ (วิทยาเขตระยอง) สามารถสมัครได้ในรอบ Portfolio TCAS รอบที่ 1 ได้เลยหรือเปล่าค่ะ หรือให้สมัครใน TCAS รอบที่ 2 ค่ะ ปัทมา วรรัตน์ 2022-11-14 17:07:49 52
79 ชำระเงินสมัครไปแล้ว สามารถเปลี่ยนสาขา ได้มั้ยครับ ผผ ผ 2022-11-18 10:31:10 46
80 ตรวจสอบว่ามีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตรงไหน สาธุ 2022-11-21 00:53:19 43
81 ลูกชายติดเตรียมเวิศวะไฟฟ้าฯแล้ว หลังจากเรียนจบ ต้องการเรียนต่อ วิศวะ AI แต่เงินไม่พอครับ.. ทางมหาวิทยาลัยสามารถช่วยเหลือได้บ้างไหมครับ /ขอบพระคุณมากครับ จุติ ชุติธนาคมเลิศ 2022-11-21 11:14:36 48
82 ประกาศที่นั่งรอบพอร์ตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์วันไหนครับ พชรพล กลึงเอี่ยม 2022-11-22 09:45:04 40
83 มีทุนปวส.ต่อ ป.ตรี ไหมครับ ถ้ามีต้องเตรียมอะไรบ้าง JT 2022-11-22 13:21:58 38
84 ผมเห็นรถที่เข็นอาหารให้ผ็ุป่วยเป็นแบบมอร์เตอร์ที่โรงพยาบาลเจ้าพระอภัยภูเบศร อยากทราบข้อมูลและรายละเอียด ต้องติดต่อคณะใหนคับ บัญญัติ พันธ์ชำนาญ 2022-11-25 14:54:52 33
85 สามารถย้ายหน่วยกิตคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากราชมงคล มาที่พระจอมเกล้าได้ไหมค่ะ พลินดา ชญานันทกิตรัต 2022-11-26 12:21:55 40
86 ใส่สาขางานกับสาขาวิชาผิดตอนสมัคร ต้องสมัครใหม่มั้ยครับ ตอนนี้ระบบมันขึ้นว่า สมัครสำเร็จเเล้ว นาย ธรรมนูญ พวงเเก้ว 2022-11-30 05:42:33 33
87 ส่งพอร์ตสามารถส่งช่องทางไหนได้บ้างคะ นางสาวธิดา พันธ์ประชา 2022-11-30 08:22:09 40
88 ให้เพื่อนลงทะเบียนให้ต้องทำอย่างไร ภาดี 2022-11-30 15:41:23 33
89 สามารถชำระค่าเทอมระดับปริญญาตรีด้วยบัตรเครดิตได้หรือไม่คะ พนิดา หันสวาสดิ์ 2022-11-30 19:00:58 37
90 สอบสัมภาษณ์สาขา สถาปัตยกรรม ออกแบบภายใน โครงการ portfolio สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยปกติใช่ไหมครับ พชร 2022-12-01 17:45:34 48
91 สามารถสืบค้นระเบียบอัตราการเก็บค่าบำรุงการศึกษาได้ที่ไหนครับ นายภัทรศัย สีแสนซุย 2022-12-02 09:25:45 47
92 ทางมหาลัยจะเปิดรับสมัครคัดเลือกร้านอาหารอีกทีเมื่อไหร่ค่ะ อยากนำเสนออาหารไปขายในมหาลัยค่ะ ลียา 2022-12-15 20:26:03 21
93 สอบถามระบบดูผลการเรียน ดูไม่ได้ อยากทราบว่าจะดูได้ตอนไหนคะ เข้าไปดูในระบบลงทะเบียน เกรดขึ้นยังไม่ครบทุกวิชาค่ะ สุวรรณา พรหมศรีสุข 2022-12-19 08:33:59 18
94 มีการสอนภาคพิเศษมั้ยครับ ขอบคุณครับ นิติธร พิมพามา 2022-12-24 14:38:55 23
95 ประกาศผลสัมภาษณ์ของโควตาต่างๆวันไหนครับ Thammanun 2022-12-28 19:34:36 19
96 ขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว แต่ไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้แล้วต้องทำอย่างไรบ้างคะ ? Aa 2023-01-03 09:11:42 21
97 ขอสอบถามเรื่องหอพักนักศึกษาชายหอใน ต้องทำอย่างไรบ้าง ขอรายระเอียดเกี่ยวกับหอพัก เช่น 1ห้องพักได้กี่คน(สามารถเลือกได้หรือไม่) มีอุปกรณ์อะไรบ้าง ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง มีห้องน้ำในตัวหรือห้องนำ้รวม สามารถเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าไปเพิ่มได้หรือไม่ ค่าบริการเดือนละเท่าไร มีกฏระเบียบอะไรไหม K 2023-01-07 11:44:58 23
98 นักศึกษาวิศวะไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เริ่มไปฝึกงานวันที่และเดือนไหนถึงเดือนไหนค่ะ นางสาวอุมาวดี จิตรไตรรัตน์ 2023-01-12 14:30:13 14
99 สมัครเรียนแล้วเว็บล่ม ต้องทำอย่างไรครับ mon 2023-01-15 14:30:06 12
100 หนูอยากทราบว่าหนูสมัครคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ไปแล้วอ่ะค่ะ มันขึ้นว่าไห้ไป สัมภาษณ์วันที่ 20 คือหนูต้องไปสัมเลยใช่ไหมคะ ไม่ต้องรอประกาศว่าใครมีสิทธ์สัมภาษณ์ แต่คนที่สมัครไป ได้สัมภาษณ์เลยใช่ไหมคะ หฤทัย ศิริไมย 2023-01-15 23:10:13 12
101 จะค้นหาระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 พร้อมบัญชีแนบท้ายฯ ได้ที่ใดครับ นายศุภกร กอบกุลธนชัย 2023-01-19 07:15:04 11
102 ทำไมต้องมีงานกีฬาสีคะ เก็บเงินตั้ง 300 บาท เจนนี่ คิม 2023-01-19 14:15:18 13
103 ถ้าสมัครโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT ไปแล้วแล้วสามารถสมัครอีกรอบได้มั้ยแบบเปลี่ยนสาขา 000 2023-01-19 22:25:44 14
104 การสอบวัดระดับผลภาษาอังกฤษ k-step สำหรับเด็กปี4 บังคับสอบทุกคนก่อนจบไหมครับ - 2023-01-20 21:35:42 11
105 ใบจบตัวจริงหาย วทอ. สามารถติดต่อทำใหม่ได้หรือไม่ค่ะ กัลติญา จีนจรรยา 2023-01-22 10:40:45 7
106 ถ้าเกิดว่าสอบติดแล้ว แล้วเราสมัครไว้3สาขา ใน3สาขานี้เรามีสิทธิ์เลือกว่าจะเลือกสาขาไหนก็ได้หรือว่าเราจะเลือกได้แค่สาขาอันดับแรก Panee 2023-01-26 11:16:09 5
107 สามารถยื่นขำระค่าเทอมได้ช้่าสุดหลังจากวันกำหนดกี่วันคะ Timpika 2023-01-28 10:47:08 4