ลำดับ
คำถาม
ถามโดย
ถามเมื่อ
views
1 สามารถตรวจสอบการประกาศการรับสมัครนักศึกษาได้ที่ใด นางสาววรรัตน์ ดุชอำภา 2019-06-19 12:48:43 1359
2 มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครพนักงานเข้าทำงานเมื่อไรครับ นายสมชาย ประจงกิจ 2019-06-26 13:24:33 834
3 มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาใดบ้างครับ นายปัญญา พงศ์ประยูร 2019-06-26 13:35:31 702
4 ต้องการขอเอกสารทางการศึกษา (ปวส.) เนื่องจากสูญหาย ต้องทำอย่างไร และใช้เอกสารอะไรบ้างครับ? ผมจบ IM ไปเมื่อราวๆ ปี พ.ศ. 2531 นายประวิทย์ จันทรพันธ์ 2019-07-29 18:47:46 584
5 เมื่อไร่ วิทยาเขตปราจีนบุรี จะทำลู่วิ่งสนามกีฬา zz 2019-08-06 12:58:16 573
6 ปริญญาโทไม่ประสงค์จะรับพระราชทานปริญญาบัตร จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตภายในวันที่ 20 ก.ย. 62 นี้หรือไม่ ชนินทร แซงราชา 2019-09-15 23:28:08 545
7 ถ้าเกิดว่าเรียนคณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ จะสามารถย้ายไปเรียน สาขาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ ได้หรือไม่ หรือว่าต้องซิ่วไปเรียน หรือสามารถเทียบโอนหย่วยกิตได้มั้ย Ss 2019-12-27 14:40:58 623
8 ถ้ามีสิทธิเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแล้ว สามารถย้ายสิทธิไปเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ได้ไหมครับ - 2020-01-16 22:50:56 506
9 นักศึกษาสามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลอะไรค๊ะ นิศาชล คุรุวุฒิ 2020-01-31 07:38:53 534
10 โทรศัพท์หมายเลข 025552000 เสียหรือคะ ขึ้นว่า เลขหมายนี้ยังไม่เปิดให้บริการ กษมา 2020-02-25 10:30:22 485
11 แม่เป็นต่างด้าวจะลงทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่อย่างไร สมิทธิ์ จินดารัตน์ 2020-06-15 16:50:02 433
12 เมื่อไหร่เว็บของภาควิชา IMI จะทำเสร็จหรอคะ พอดีอยากจะดูไฟล์หลักสูตรและรายวิชาทั้งหมดที่มีในภาค แต่หาดูที่ไหนไม่ได้เลย เว็บคณะวิทยาก็ไม่มีอะไรเลย อยากมีพัฒนาข้อมูลที่จำเป็นในเว็บไซต์มากกว่านี้ค่ะ สิรินรัตน์ รัฐภูมิ 2020-06-19 04:42:19 466
13 ปีนี้จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรไหมครับ anonymust 2020-08-09 16:27:45 413
14 DOES THE SCHOOL ACCEPT INTERNATIONAL STUDENTS? Vu Duong Thu Tra 2022-03-15 16:56:31 257
15 สมัครเรียนปวชใช้สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริงใหมค่ะ จอย 2022-03-31 20:43:59 247
16 แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย) เพื่อใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์ ป.ตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในวันที่ 8 เม.ย.65 สามารถดาวน์โหลดได้จากไหนคะ สุดใจ วัฒนศิริ 2022-04-02 14:27:07 223
17 หลักสูตรต่อเนื่อง ป.ตรี มีให้เรียนช่วงเย็น หรือ ส-อา มั้ยคะ สุกัญญา จงรักตระกูล 2022-04-04 21:09:02 337
18 มจพ.จะมีเปิดรอบ4ไหมคะ ​ ใช้คะแนน​gatpat.วิชาสามัญไหมคะ ​ กำหนดเกรดเท่าไหร่หรอคะ View 2022-04-12 23:20:11 257
19 จบ ปวช. อายุ25 ยังสามารถสมัครเรียน ป.ตรี ได้ไหมครับ ภาณุพงศ์ 2022-04-26 10:18:51 289
20 จบวุฒิปวช.3 จากวิทยาลัยนาฏศิลป สามารถต่อวิศวกรรมได้ไหมครับ คีตพร เข็มศรี 2022-04-26 15:30:50 252
21 การขอเอกสารหนังสือรับรองการเป็นนิสิตและtranscrip ใช้เวลาดำเนินการกี่วันจึงจะได้รับเอกสารคะ อับร๊อน หะยีหมะ 2022-04-27 09:25:34 358
22 ติดต่อประสานงานรับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา ได้ช่องทางใดบ้างคะ วณิชนันท์ กลิ้งที 2022-05-07 14:19:54 191
23 ถ้าหาจบการศึกษาระดับปวช.แล้วจะต่อปริญญาตรี จะต้องสอบอย่างไรบ้าง การสอบจะเหมือนกับนักเรียนที่จบสามสามัญมั้ยค่ะ สิรดนัย บูรณะเสน 2022-05-11 19:17:49 235
24 จบม 6 สามารถสอบเข้าเรียนวิศวกรรมสายช่างเชื่อมได้ไหมครับ Juckrit R. 2022-05-12 15:53:11 253
25 ถ้าจบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี เราจะไดรับวุฒิ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ พรพรรณ ท่ามบุญฤทธิ์ 2022-05-17 09:35:55 223
26 วิทยาเขตปราจีนบุรี คณะวิศวะมีสาขาอะไรบ้าง นายกันติชา สุวรรณปิณฑะ 2022-05-21 03:31:01 223
27 ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2565ประกาศเริ่ม20/05/2565 วันนี้23/05/2565 เข้าไปลงทะเบียนยังแจ้งไม่มีข้อมูล ต้องดำเนินการอย่างไรครับ สมศักดิ์ 2022-05-23 12:11:10 224
28 คณะวิศวกรรมมีเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ไหมค่ะ เปรมมิกา เกตุแก้ว 2022-05-30 14:46:02 292
29 จะเริ่มรับสมัครนักศึกษาใหม่วันไหนครับ กก 2022-06-03 17:31:05 207
30 กรณีเรียนไม่จบตามหลักสูตร 4 ปี ต้องลงเรียนเก็บรายวิชา ใน ปี5 เทอม 1 ต้องทำเรื่องรักษาสภาพการเป็น นศ.หรือไม่ ธัญธร ทองนอก 2022-06-03 20:04:40 225
31 กระดุม เข็มกลัดติดหน้าอก เข็มขัด ซื้อได้ที่ไหนค่ะ ขอทราบวันเวลา และสถานที่ค่ะ สุวรรณา สุขสันติชัย 2022-06-06 18:05:21 228
32 ต้องการขอใบประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ไหนคะ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ วิภาดา นกไข่ 2022-06-07 19:01:53 203
33 อยากทราบเกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อ ช่วงเวลาที่เปิดรับ คะแนนที่ต้องใช้ยื่น/รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร/รูปแบบการเรียนเป็นแบบไหน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม โครงการผู้บริหารระดับต้น (ํY-MIE)ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ Kumpreraya.L 2022-06-08 15:28:03 215
34 เด็กใหม่ ปี65 มีปฐมนิเทศ วันไหนค่ะ แล้วเป็นแบบออนไลน์ หรือออนไซด์ค่ะ สุวรรณา 2022-06-10 10:56:48 222
35 วุฒิ ทบ.บ สามารถ เรียนปรับวุฒิเป็น วศ.บ ได้หรือไม่ เพ็ญพิมล แสงสว่างกอบกุล 2022-06-13 16:44:14 226
36 วิทยาเขต ระยอง มีภาคพิเศษเรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ หรือเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ไหมคะ สำหรับคนที่ทำงานแล้วค่ะ นางสาวกัญญาณัฐ คำหอม 2022-06-15 10:22:47 220
37 ถ้าจะขอเอกสารใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนและหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาต้องดำเนินการอย่างไรคะ สุชานัน 2022-06-20 15:10:20 179
38 คณะวิศวกรรม มีเรียนเสาร์อาทิตย์สาขาใดบ้างครับ วุฒิปวส. ติดตามข่าวสารได้ที่ไหน พรพัฒน์ วงศ์สอส 2022-06-20 20:37:29 188
39 จบปวส.สายช่างไฟฟ้ากำลัง ต่อเทียบโอนวิศกรรมไฟฟ้า ได้กี่ปีคะ อิสริยาภรณ์ ตาแก้วน้อย 2022-06-27 00:07:24 245
40 ภาคเรียนเสาร์อาทิตย์ ดูรายละเอียดตรงไหนครับ ศุภวิชญ์ 2022-06-28 13:53:04 185
41 ใบเสร็จออนไลน์ของนักศึกษาปีการศึกษา 2565 สามารถพิมพ์ได้เมื่อไหร่คะ su 2022-06-29 10:47:02 167
42 อยากทราบว่าอีกปีนึงนี่ทางมหาวิทยาลัย จะมีเปิดคณะโลจิติกส์บ้างมั้ยคะ พอดีตอนนี้ลูกกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.5 อยู่ค่ะ แต่ถามเพื่อทราบว่าจะมีเปิดคณะโลจิสติกส์มั้ยคะ อยากให้ลูกได้เรียนมหาวิทยาลัยนี้น่ะค่ะ ลูกอยากเรียนคณะโลจิสติกส์นี้น่ะค่ะ แม่ไม่อยากให้ไปเรียนไกล อยากให้เรียนใกล้บ้าน ดูแล้วมหาวิทยาลัยนี้ดีค่ะ มาลัย พนากุล 2022-06-29 20:33:36 169
43 จบปวช3เข้าสถิติประยุกต์ได้หรือไม่คะ รอบรับตรงปวชใช้อะเกณฑ์อะไรคะ NCWP 2022-07-02 16:42:19 152
44 เทอมนี้เรียนonsite หรือ online Name 2022-07-03 00:23:38 181
45 เรียนต่อ ป. โทคณะวิศวกรรม มีหลักสูตรวันเสาร์อาทิตย์ไหมครับ thanakit 2022-07-03 14:45:35 147
46 สามารถขอใบเบิกค่าเทอมได้ที่ไหนครับ นายชารีน แกมทอง 2022-07-06 18:27:22 194
47 การรับสมัครนักศึกษาปี66 มีแนวทางการรับสมัครเด็กสายอาชีพประมาณไหนเหรอคะ ศศิวมล โอนรัมย์ 2022-07-07 09:35:50 164
48 ปริญญาตรีบัญชีสามารถเทียบโอนหน่วยกิตของปวส.ได้ไหม อาทิตยา หวองสูงเนิน 2022-07-08 11:30:28 163
49 พึ่งเข้ามาเรียนคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ สามารถย้ายไปโลจิกส์ติกได้หรือไม่ P 2022-07-10 23:29:49 176
50 ทำบัตรนึกศึกษาใหม่ได้อย่างไร ในกรณีที่บัตรสูญหาย หรือบัตรโดนตู้atmยึด วิชยุตม์ ชื่นชิตพิสัยกุล 2022-07-11 14:22:18 178
51 สามารถดูชื่อ รูป รหัส ของอาจารณ์ที่ไหนได้บ้าง วิศวะ รัตนกิตติโสภณ 2022-07-15 00:30:59 158
52 คุณแม่อยากคุยเรื่องตารางเรียนของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คาบแรกเรียน 8-9 น. คาบต่อไปเรียน 16.00-18.00 ช่วงเวลา 10.00-15.00 จะให้นักศึกษาไปอยู่ที่ไหนและทำอะไรค่ะ วรภร คุ้มครองวจี 2022-07-15 14:04:59 191
53 มีหลักสูตร ปวส. 2 ปี ช่างกลไหมครับ นายธวัชชัย เพลียพล 2022-07-15 14:41:55 167
54 มจพ ระยอง คณะวิศวกรรมเครื่องมือวัดรับวุฒิเทียบโอนปวส มั้ยคะ พลอย 2022-07-20 01:41:01 161
55 ใบเสร็จค่าเทอมนักศึกษาใหม่ที่ชำระผ่านธนาคารจะปริ้นจากระบบออนไลน์ได้เมื่อไหร่คะ ชานัน 2022-07-22 13:48:47 152
56 อยากเช็คที่อยู่ของศิษย์เก่าที่นี่ว่ามีชื่อ นายธนดล แซ่เตียว หรือเปล่าค่ะ จบช่างกลโรงงานนะค่ะเพราะพยายามหาที่พระนครเหนือ บางซื่อแล้วไม่มีนะค่ะเลยรบกวนขอข้อมูลในการติดต่อด้วยนะค่ะ ดารารัตน์ สิงห์เจริญ 2022-08-03 10:03:52 170
57 ที่วิทยาเขตระยอง มีร้านจำหน่ายชุดนักศึกษาไหมครับ เรืองชัย พงศ์ศรีอัศวิน 2022-08-05 12:25:58 183
58 ที่มาของตัวเลขรหัสนักศึกษา 13 หลัก มีที่มาจากอะไรบ้าง นักศึกษาสาว 2022-08-05 16:05:32 156
59 เรียนตลอดหลักสูตร​ราคาเท่าไหร่ครับ ไตรรัตน์​ ถิ่น​ผกา​สัย​ 2022-08-09 12:57:00 171
60 ระเบียนการเก็บเงินค่าเล่าเรียนการศึกษา ปี 2565 แนบเบิกราชการ สามารถ Download ที่ไหน ประชา นันทสมสราญ 2022-08-16 14:09:58 163
61 เปิดจัดอบรม AI บ้างไหมค่ะ มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ กนิษฐา อามีน 2022-08-22 16:55:48 143
62 จะขอสอบถาม ระเบียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษากับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงกัน และในระบบของมหาวิทยาลัยก็ไม่มีระเบียบ ปี 2558 ฉบับที่ 1 และ 2 ทำให้ไม่สามารถเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาของหน่วยงานของผู้ปกครองได้ (วิศวกรรมศาสตร์ สาขา MATE) วลัยภรณ์ จันทรวิจิต (ผู้ปกครอง) 2022-08-24 11:16:15 154
63 ถ้าเรียนสาย ศิลป์ภาษา แต่อยากเข้าเรียนคณะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถเรียนคณะนี้ได้ไหมครับ ชยพล ปวีรากรณิต 2022-09-02 20:03:50 153
64 การผ่อนพันทหารสามารถ​ทำได้ที่ไหนและอย่างไรบ้าง James 2022-09-16 17:39:10 125
65 เกรดปี1 ควรได้เท่าไหร่ถึงจะขึ้นปี2 ได้คะ หวันยี่หวา ชังเจริญ 2022-09-24 17:34:21 160
66 จบปวสจะเทียบโอนเข้าครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ไหม ชฎารัตน์ 2022-09-29 10:26:18 111
67 ปริญาเอก สาขา จิตวิทยาอุตสาหรกรรม องค์การ ปีนี้เปิดรับไหมคะ กัญภัส 2022-10-04 12:12:13 111
68 ลาออกได้ที่ไหนครับ ติดวันเสาร์อาทิตย์มั้ยครับ _ 2022-10-06 19:28:46 145
69 องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา มีอำนาจและหน้าที่ทำอะไรในมหาลัยบ้างหรอคะ someone 2022-10-16 00:14:47 97
70 ผมจบจาก มจพ แล้วตอนนี้ทางบริษัท เอ็มทีจีแอล อินโนเวชัน จำกัด ต้องการรับสมัคร นักศึกษา ภาควิชา วิศวกรรมโยธา หรือ ภาควิชา บริหารการจัดการก่อสร้าง ท่านใดสนใจ สามารถ ติด search หาชื่อที่อยู่ บริษัท และเบอร์โทร ติดต่อกลับมาได้เลยครับ พงค์พิษณุ ภูผา 2022-10-18 19:45:01 107
71 ในรอบ Quotaปี66 หากไม่มี portfolio มีแค่คะแนนtgat/tpat, A-level, Gpax พอจะยื่นเข้ารอบ Quota ได้มั้ยคะหรือต้องมี portfolioด้วยถึงจะสามารถยื่นได้? ธนวรรณ คำพรรณ์ 2022-10-19 22:11:48 118
72 มีเปิดการเรียนการสอนให้นักศึกษาภาคพิเศษ ในคณะต่างๆบ้างไหม๊ครับ ปราโมทย์ อัมพรมหา 2022-10-27 22:26:20 107
73 ถ้าเรียนปี1ที่มหาวิทยาลัยอื่น คณะวิศกรรมศาสตร์แล้วถ้าจบปี1ขึ้นปี2สามารถย้ายไปคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ไหมครับ (แบบไม่ลงเรียนปี1ใหม่อะครับ) แบบใช้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไหมครับ นายเดชาธร พลดงนอก 2022-10-29 19:01:42 111
74 เกรดต่ำกว่าเท่าไรถึงโดนรัไทร์ครับ นายสมใจ แซ่หวัง 2022-11-05 20:05:08 178
75 ตรวจสอบการชำระเงินนักศึกษาใหม่รอบportได้ที่ไหนคะ กดเขาไปที่เช็คการชำระใส่เลข บปชช.13หลักแล้วไม่เจอ ตอนนั้นชำระแล้วยังไม่อัพเดตสถานะให้เลยค่ะ N-nutt 2022-11-09 17:49:10 104
76 จบ ปวช.3 เทคโนโลยี่สารสนเทศ อยากเรียนต่อแนวเขียนโค้ด ควรเลือกเรียนคณะอะไร มพจ.รับไหม อำพรรัตน์ สำนักดี 2022-11-12 16:12:18 95
77 สอบสัมสอบที่มหาวิทยาลัยใช่มั้ยคะ ชลิญญา เพชรประพันธ์ 2022-11-13 08:31:46 113
78 ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้น ปวส. 2 สามารถสมัครเรียนต่อ ป.ตรี (ต่อเนื่อง) หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ (วิทยาเขตระยอง) สามารถสมัครได้ในรอบ Portfolio TCAS รอบที่ 1 ได้เลยหรือเปล่าค่ะ หรือให้สมัครใน TCAS รอบที่ 2 ค่ะ ปัทมา วรรัตน์ 2022-11-14 17:07:49 101
79 ชำระเงินสมัครไปแล้ว สามารถเปลี่ยนสาขา ได้มั้ยครับ ผผ ผ 2022-11-18 10:31:10 103
80 ตรวจสอบว่ามีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตรงไหน สาธุ 2022-11-21 00:53:19 95
81 ลูกชายติดเตรียมเวิศวะไฟฟ้าฯแล้ว หลังจากเรียนจบ ต้องการเรียนต่อ วิศวะ AI แต่เงินไม่พอครับ.. ทางมหาวิทยาลัยสามารถช่วยเหลือได้บ้างไหมครับ /ขอบพระคุณมากครับ จุติ ชุติธนาคมเลิศ 2022-11-21 11:14:36 99
82 ประกาศที่นั่งรอบพอร์ตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์วันไหนครับ พชรพล กลึงเอี่ยม 2022-11-22 09:45:04 88
83 มีทุนปวส.ต่อ ป.ตรี ไหมครับ ถ้ามีต้องเตรียมอะไรบ้าง JT 2022-11-22 13:21:58 87
84 ผมเห็นรถที่เข็นอาหารให้ผ็ุป่วยเป็นแบบมอร์เตอร์ที่โรงพยาบาลเจ้าพระอภัยภูเบศร อยากทราบข้อมูลและรายละเอียด ต้องติดต่อคณะใหนคับ บัญญัติ พันธ์ชำนาญ 2022-11-25 14:54:52 92
85 สามารถย้ายหน่วยกิตคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากราชมงคล มาที่พระจอมเกล้าได้ไหมค่ะ พลินดา ชญานันทกิตรัต 2022-11-26 12:21:55 93
86 ใส่สาขางานกับสาขาวิชาผิดตอนสมัคร ต้องสมัครใหม่มั้ยครับ ตอนนี้ระบบมันขึ้นว่า สมัครสำเร็จเเล้ว นาย ธรรมนูญ พวงเเก้ว 2022-11-30 05:42:33 80
87 ส่งพอร์ตสามารถส่งช่องทางไหนได้บ้างคะ นางสาวธิดา พันธ์ประชา 2022-11-30 08:22:09 88
88 ให้เพื่อนลงทะเบียนให้ต้องทำอย่างไร ภาดี 2022-11-30 15:41:23 80
89 สามารถชำระค่าเทอมระดับปริญญาตรีด้วยบัตรเครดิตได้หรือไม่คะ พนิดา หันสวาสดิ์ 2022-11-30 19:00:58 95
90 สอบสัมภาษณ์สาขา สถาปัตยกรรม ออกแบบภายใน โครงการ portfolio สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยปกติใช่ไหมครับ พชร 2022-12-01 17:45:34 101
91 สามารถสืบค้นระเบียบอัตราการเก็บค่าบำรุงการศึกษาได้ที่ไหนครับ นายภัทรศัย สีแสนซุย 2022-12-02 09:25:45 97
92 ทางมหาลัยจะเปิดรับสมัครคัดเลือกร้านอาหารอีกทีเมื่อไหร่ค่ะ อยากนำเสนออาหารไปขายในมหาลัยค่ะ ลียา 2022-12-15 20:26:03 87
93 สอบถามระบบดูผลการเรียน ดูไม่ได้ อยากทราบว่าจะดูได้ตอนไหนคะ เข้าไปดูในระบบลงทะเบียน เกรดขึ้นยังไม่ครบทุกวิชาค่ะ สุวรรณา พรหมศรีสุข 2022-12-19 08:33:59 72
94 มีการสอนภาคพิเศษมั้ยครับ ขอบคุณครับ นิติธร พิมพามา 2022-12-24 14:38:55 98
95 ประกาศผลสัมภาษณ์ของโควตาต่างๆวันไหนครับ Thammanun 2022-12-28 19:34:36 75
96 ขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว แต่ไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้แล้วต้องทำอย่างไรบ้างคะ ? Aa 2023-01-03 09:11:42 76
97 ขอสอบถามเรื่องหอพักนักศึกษาชายหอใน ต้องทำอย่างไรบ้าง ขอรายระเอียดเกี่ยวกับหอพัก เช่น 1ห้องพักได้กี่คน(สามารถเลือกได้หรือไม่) มีอุปกรณ์อะไรบ้าง ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง มีห้องน้ำในตัวหรือห้องนำ้รวม สามารถเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าไปเพิ่มได้หรือไม่ ค่าบริการเดือนละเท่าไร มีกฏระเบียบอะไรไหม K 2023-01-07 11:44:58 78
98 นักศึกษาวิศวะไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เริ่มไปฝึกงานวันที่และเดือนไหนถึงเดือนไหนค่ะ นางสาวอุมาวดี จิตรไตรรัตน์ 2023-01-12 14:30:13 74
99 สมัครเรียนแล้วเว็บล่ม ต้องทำอย่างไรครับ mon 2023-01-15 14:30:06 62
100 หนูอยากทราบว่าหนูสมัครคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ไปแล้วอ่ะค่ะ มันขึ้นว่าไห้ไป สัมภาษณ์วันที่ 20 คือหนูต้องไปสัมเลยใช่ไหมคะ ไม่ต้องรอประกาศว่าใครมีสิทธ์สัมภาษณ์ แต่คนที่สมัครไป ได้สัมภาษณ์เลยใช่ไหมคะ หฤทัย ศิริไมย 2023-01-15 23:10:13 73
101 จะค้นหาระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 พร้อมบัญชีแนบท้ายฯ ได้ที่ใดครับ นายศุภกร กอบกุลธนชัย 2023-01-19 07:15:04 66
102 ทำไมต้องมีงานกีฬาสีคะ เก็บเงินตั้ง 300 บาท เจนนี่ คิม 2023-01-19 14:15:18 97
103 ถ้าสมัครโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT ไปแล้วแล้วสามารถสมัครอีกรอบได้มั้ยแบบเปลี่ยนสาขา 000 2023-01-19 22:25:44 74
104 การสอบวัดระดับผลภาษาอังกฤษ k-step สำหรับเด็กปี4 บังคับสอบทุกคนก่อนจบไหมครับ - 2023-01-20 21:35:42 63
105 ใบจบตัวจริงหาย วทอ. สามารถติดต่อทำใหม่ได้หรือไม่ค่ะ กัลติญา จีนจรรยา 2023-01-22 10:40:45 62
106 ถ้าเกิดว่าสอบติดแล้ว แล้วเราสมัครไว้3สาขา ใน3สาขานี้เรามีสิทธิ์เลือกว่าจะเลือกสาขาไหนก็ได้หรือว่าเราจะเลือกได้แค่สาขาอันดับแรก Panee 2023-01-26 11:16:09 65
107 สามารถยื่นขำระค่าเทอมได้ช้่าสุดหลังจากวันกำหนดกี่วันคะ Timpika 2023-01-28 10:47:08 75
108 ประกาศผลโควต้านักกีฬามจพ.ออกวันไหนครับ ในกำหนดการบอกออกวันที่10กุมภาพันธ์ตอนนี้ยังไม่ออกเลย ธีรภัทร คำแสน 2023-02-10 13:12:51 64
109 สถานที่สอบข้อเขียน ถ้าสมมติเราเลือกสอบที่มจพ.ระยอง เราจะได้เรียนที่ไหนคะ Duangnapha Khamsri 2023-02-12 13:39:43 82
110 จ่ายค่าเทอมช้าตอนขึ้นปี 1 จะถูกตัดสิทธิ์มั้ยคะ นางสาวธนวรรณ คำพรรณ์ 2023-02-27 16:32:12 64
111 ขอใบ transcript แปลภาษาไทย สามารถขอ คำร้อง ในวัน เสาร์ อาทิตย์ได้หรือไหม ณ ตึก TGGS สุทธิรัตน์ หิมะพงษ์ 2023-02-28 08:52:40 54
112 รอบรับตรงคะแนนแกทแพท รายงานตัว สัมภาษณ์ วันที่3มีนานี้ต้องเอาเอกสารอะไรไปมั้ยคะ - 2023-02-28 18:32:34 56
113 ถ้าไม่สะดวกไปสัมภาษที่วิทยาเขตระยองขอเป็นสัมภาษออนไลน์ได้มั้ยคะ ศิรินทิพย์ จาดศรี 2023-02-28 19:27:34 54
114 สอบถามค่ะ คณะบริหารอุตสากกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมมีฝึกงานปี4เทอม2 แต่ไม่ได้ฝึกเพราะต้องเรียนภาษาซึ่งเป็นตัวต่อเนื่อง แต่ประสงค์จะฝึกงานช่วงฤดูร้อนยาวจนครบ4เดือนตามหลักสูตร แบบนี้ทำได้ไหม ช่วยตอบให้ด้วยค่ะ อยากจะฝึก.มิยนี้ค่ะอยากจบพร้อมเพื่อน เอ 2023-02-28 22:17:00 59
115 ลูกชายสอบได้โควต้าเรียนดี (ไฟฟ้าฯ) แต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเรียนต่อได้แล้วครับ เนื่องจากแฟนผม ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว จำเป็นต้องเก็บเงินไว้เป็นค่ารักษา และใช้จ่ายในครอบครัวอีกหลายเรื่อง (ตัวแฟนเองก็ไม่ได้ทำงานแล้ว) และที่ผ่านมา ผมเข้าไปอ่านใน line กลุ่ม และรับรู้จากเพื่อนๆ ผมเอง (ลูกเชาก็เรียนที่ เตรียมวิศวะฯ) ว่า นอกจากค่าเทอม 18,000 แล้ว ก็จะมีค่าเรียนพิเศษอีก รวมๆ แล้ว ก็เป็นเงินค่อนข้างมาก จึงขอความกรุณาปรึกษาครับว่า.. ถ้าไม่ได้เรียนแล้ว.. เงินค่าเทอม ที่เสียไปแล้ว พอจะได้คืนไหมครับ.. ถ้าไม่ได้คืนจริงๆ ไม่เป็นไรครับ จะขอทำเป็นลักษณะบริจาคให้สถาบันฯ เพื่อจะได้นำเอกสารไปลดหย่อนภาษี อย่างนี้ พอจะได้ไหมครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ จุติ ชุติธนาคมเลิศ 2023-03-02 10:55:25 73
116 เครื่องกล66 มีเรียนปรับพื้นฐานไหมคะแล้วถ้ามีจะเป็นช่วงวันที่เท่าไหร่คะ ชนิสรา 2023-03-06 21:02:45 55
117 ติดสัมภาษณ์แล้ว ประกาศผลแล้ว ต่อไปคือรอลงในระบบtcasใช่มั้ยครับ ฤทธิ์ธานนท์ แสงพิรุณรัตน์ 2023-03-11 19:52:33 67
118 สมัครโครงการสอบตรงข้อเขียนปวสไปแล้วสามารถสมัครโครงการกระจายโอกาศสำหรับผู้เรียนดีปวสได้ไหมคะรอบ2เหมือนกันแต่คนละโครงการ วรรณา 2023-03-15 18:05:34 60
119 รอบคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบ 1 ต้องใช้เกรด 5 เทอม หรือ 6 เทอมครับ แล้วถ้ายังไม่ได้ใบรบ.สามารถสมัครได้ไหมครับ ชนะพล มเหศศิริ 2023-03-16 11:22:57 59
120 ปีการศึกษา 2566 นักศึกษาจะเรียนจบระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคนิคยานยนต์ มีสาขาวิชาใดที่เปิดรับนักศึกษาเรียนต่อเนื่องระดับปริญญาตรีได้บ้างคะ พัลลภา 2023-03-17 08:22:53 49
121 เปิดให้ลงทะเบียนขอเข้าพัก หอใน ได้เมื่อไร K 2023-03-22 15:11:25 52
122 สอบติดรอบสอบตรงและมีสิทธิ์สัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันที่ไปสัมภาษณ์ต้องนำใบตรวจสุขภาพไปไหมคะ เพราะในประกาศรายละเอียดสัมภาษณ์มีบอกแค่ให้นำบัตรประชาชน, เอกสารรับรองการเรียนและหลักฐานการสมัครแค่นี้ค่ะ ทูน่ากระป๋อง 2023-04-01 14:29:16 43
123 บัตรปะชาชนหาย ต้องใช้อะไรยืนยันบ้างคับ วุฒิชัย เกตุเเก้ว 2023-04-05 16:22:28 36
124 สอบถามเรื่องการใช้ โลโก้ของสถาบัน บนสื่ออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก หรือภาพโฆษณา และรวมถึงป้ายหาเสียง ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอ้างอิงสถานศึกษาของศิษเก่า (ด้วยเกียติ และศักดิ์ศรีของลูก มจพ กรณีนี้ สามารถใช้ได้หรือไม่ครับ นายพิเชษฐ เรัตนพันธ์ 2023-04-06 11:03:38 33
125 สมัครรอบแล้วไม่ได้ เนื่องจากว่ามันไม่ขึ้นให้ใส่สาขวิชาที่จะเรียนทำยังไงคะ ณัฐนิชา คงแผน 2023-04-07 13:22:54 29
126 สามารถเข้าไปสมัครที่มหาวิทยาลัยเลยได้มั้ยคะ ณัฐนิชา 2023-04-07 13:23:48 36
127 เกรดถึงเกียรตินิยม แต่ได้D+ แบบนี้จะได้เกียรตินิยมมั้ยคะ Jm 2023-04-21 12:15:09 39
128 ระเบียบการแต่งกายนักศึกษามีอะไรบ้างครับ pp 2023-04-22 21:57:56 44
129 มีภาคเรียนเสาร์-อาทิตย์ไหมครับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา รัตนกร ทวีสุข 2023-04-25 08:46:47 41
130 จบ ปวส สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัลจะเรียนต่อ ป.ตรี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการต้องเรียนต่ออีกกี่ปีคะ อาภัสรา บุตรลพ 2023-05-09 15:09:22 24
131 เรียนหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี (จบช้ากว่าเพื่อน) การรับปริญญาจะได้รับแบบไหนหรอคะพอดีกลัว+เราแพนิคค่ะ จะแบ่งแยก เด็กที่จบพร้อมรุ่นกับจบช้าไว้ทีหลังหรอคะ No name 2023-05-09 23:40:34 15
132 อยากทราบกำหนดการต่างๆนักศึกษาใหม่ ปี2566 ได้ที่ใดครับ บรรจง สนใจ 2023-05-19 19:37:01 32
133 หากเรียนมหาลัยที่อื่นมาเเล้วสามารถเทียบโอนมาที่นี้ได้หรือไหม รมิตา ฤทธิไกร์ 2023-05-20 23:00:12 11
134 นักศึกษาเข้าใหม่ สอบติดโครงการ TDAS รอบที่3 สามารถแบ่งชำระค่าเทอมได้หรือไม่คะ หากได้มีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะ ยมจินดา โกสายา 2023-05-24 17:06:26 17
135 ถ้าอยากย้ายคณะสามารถทำได้ไหมคะ อยากย้ายไปคณะครุคอมค่ะ คณะที่เรียนอยู่คณะสถาปัตย์ เซรามิก เเต่หากย้ายไปครุคอมไม่ได้ เเล้วย้ายไปสถาปัตยหลักไหมคะ วุฒิม.6จบสายศิลป์คำนวณมา เเล้วถ้ายังย้ายไม่ได้อีก พอจะมีคณะ/สาขาที่พอย้ายได้ไหมคะ ปล.ปี1 ปีการศึกษา2566 ขิง วราพร 2023-05-24 22:12:01 18
136 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีบทเรียนการพัฒนาพนักงานในเรื่องทางด้านวิศวะกรรมและการบำรุงรักษา ในส่วนของวิศวะกรหรือช่างเทคนิคไหมครับ ประวิง เตชรัตนชาญกิจ 2023-05-26 16:56:40 8
137 ถ้าลาออกตอนยังไม่ได้เข้าเรียน สามารถขอเงินคืนได้ไหมคะ เป็นเด็กปี1ค่ะ ยังไม่ได้เข้าเรียนปรับพื้นฐานหรือเข้าปฐมนิเทศเลยค่ะ เเต่จ่ายค่าเทอมไปเเล้ว ขอเงินคืนเต็มจำนวนได้ไหมคะ ขิง วราพร 2023-05-28 10:01:34 12
138 ชำระค่าสมัครไปแล้วแต่ในระบบยังไม่ขึ้นว่าชำระแล้ว วันชัย ศรีสุขธนา 2023-05-31 18:21:39 12
139 มีชื่อติดเข้าเรียน รอบ 3 ปี 2566 สาขาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาติ ปริ้นใบจ่ายเงินเข้าสอบสัมภาษณ์ 400 บาทระบุสัมภาษณ์วันที่ 17 มิถุนายน 2566 รอบ 4 และจ่ายเงินเรียบร้อย วันที่ 2 มิ.ย.66 โทรไปถามที่มหาวิทยาลัย บอกว่ารุ่น 3 สอบสัมภาณ์ไปเมื่อวันที่ 31 พ.ค.66แล้ว ทางเราประสงค์เข้าเรียนรอบ 3 จะต้องทำอย่างไร ติดต่อใครได้ ร้อนใจมากรบกวนติดต่อกลับ 0639395455 ณัฏฐพัชร์ ณัฏฐพัชร์ คงสมพจน์ 2023-06-03 11:15:50 7
140 ใบอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งเเวดล้อมเป็นพิษ มีวันหมดอายุมั้ย เเละต้องมีการต่อทะเบียนเมื่อไหร่ Kanokporn 2023-06-05 11:59:33 3
141 มหาวิทยาลัยมีช่องทางการแจ้งเรื่อง/ร้องเรียนหรือไม่ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใสภายในองค์กร ซึ่งจะนำพาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย ไม่ประสงค์ออกนาม 2023-06-09 15:10:35 5
142 สอบถามครับ สมัครเรียน จะมีรอบที่5 ไหมครับ เพราะรอบที่ 4 สาขาที่จะสมัครไม่เปิดรับครับ ปริญญาเทียบโอนครับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา PNT-R เเละ PNET(PE) จะเปิดอิกไหมครับ วุฒิ ปวช ปวส ขอบคุณครับ มานะ 2023-06-09 16:44:27 6