ถ้าจะขอเอกสารใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนและหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาต้องดำเนินการอย่างไรคะ

ถามโดย สุชานัน เมื่อ 2022-06-20 15:10:20

การขอใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1602-1605 หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1628-1634

ตอบกลับเมื่อ 2022-06-20 15:52:36

กลับ