ทำบัตรนึกศึกษาใหม่ได้อย่างไร ในกรณีที่บัตรสูญหาย หรือบัตรโดนตู้atmยึด

ถามโดย วิชยุตม์ ชื่นชิตพิสัยกุล เมื่อ 2022-07-11 14:22:18

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1628-1634

ตอบกลับเมื่อ 2022-07-11 16:03:43

กลับ