สามารถดูชื่อ รูป รหัส ของอาจารณ์ที่ไหนได้บ้าง

ถามโดย วิศวะ รัตนกิตติโสภณ เมื่อ 2022-07-15 00:30:59

สามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ของคณะที่นักศึกษาเรียนอยู่ค่ะ

ตอบกลับเมื่อ 2022-07-19 08:39:59

กลับ