คุณแม่อยากคุยเรื่องตารางเรียนของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คาบแรกเรียน 8-9 น. คาบต่อไปเรียน 16.00-18.00 ช่วงเวลา 10.00-15.00 จะให้นักศึกษาไปอยู่ที่ไหนและทำอะไรค่ะ

ถามโดย วรภร คุ้มครองวจี เมื่อ 2022-07-15 14:04:59

สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 09-0687-3469 หรือ 0-2913-2500 ต่อสำนักงานภาควิชา 2190

ตอบกลับเมื่อ 2022-07-19 08:41:29

กลับ