ที่มาของตัวเลขรหัสนักศึกษา 13 หลัก มีที่มาจากอะไรบ้าง

ถามโดย นักศึกษาสาว เมื่อ 2022-08-05 16:05:32

สามารถติดต่อกองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1628-1635

ตอบกลับเมื่อ 2022-08-08 08:46:31

กลับ