เปิดจัดอบรม AI บ้างไหมค่ะ มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

ถามโดย กนิษฐา อามีน เมื่อ 2022-08-22 16:55:48

สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 2231

ตอบกลับเมื่อ 2022-08-23 08:33:35

กลับ