องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา มีอำนาจและหน้าที่ทำอะไรในมหาลัยบ้างหรอคะ

ถามโดย someone เมื่อ 2022-10-16 00:14:47

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ องค์การนักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1801 สภานักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1806

ตอบกลับเมื่อ 2022-10-17 07:55:55

กลับ