มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครพนักงานเข้าทำงานเมื่อไรครับ

ถามโดย นายสมชาย ประจงกิจ เมื่อ 2019-06-26 13:24:33

มหาวิทยาลัยได้ปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้ังที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เเละดำเนินการสอบไปเมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 นี้คะ

ตอบกลับเมื่อ 2019-06-26 13:33:13

กลับ