มีเปิดการเรียนการสอนให้นักศึกษาภาคพิเศษ ในคณะต่างๆบ้างไหม๊ครับ

ถามโดย ปราโมทย์ อัมพรมหา เมื่อ 2022-10-27 22:26:20

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1626-1627

ตอบกลับเมื่อ 2022-10-28 10:53:29

กลับ