ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้น ปวส. 2 สามารถสมัครเรียนต่อ ป.ตรี (ต่อเนื่อง) หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ (วิทยาเขตระยอง) สามารถสมัครได้ในรอบ Portfolio TCAS รอบที่ 1 ได้เลยหรือเปล่าค่ะ หรือให้สมัครใน TCAS รอบที่ 2 ค่ะ

ถามโดย ปัทมา วรรัตน์ เมื่อ 2022-11-14 17:07:49

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1626-1627

ตอบกลับเมื่อ 2022-11-15 09:31:59

กลับ