ชำระเงินสมัครไปแล้ว สามารถเปลี่ยนสาขา ได้มั้ยครับ

ถามโดย ผผ ผ เมื่อ 2022-11-18 10:31:10

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1626-1627

ตอบกลับเมื่อ 2022-11-21 09:37:53

กลับ