ให้เพื่อนลงทะเบียนให้ต้องทำอย่างไร

ถามโดย ภาดี เมื่อ 2022-11-30 15:41:23

สามารถติดต่อ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1628-1635

ตอบกลับเมื่อ 2022-12-01 08:27:57

กลับ