ขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว แต่ไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้แล้วต้องทำอย่างไรบ้างคะ ?

ถามโดย Aa เมื่อ 2023-01-03 09:11:42

สามารถติดต่อ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1628-1635

ตอบกลับเมื่อ 2023-01-09 08:51:04

กลับ