นักศึกษาวิศวะไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เริ่มไปฝึกงานวันที่และเดือนไหนถึงเดือนไหนค่ะ

ถามโดย นางสาวอุมาวดี จิตรไตรรัตน์ เมื่อ 2023-01-12 14:30:13

สามารถสอบถามได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 8519, 8520

ตอบกลับเมื่อ 2023-01-16 07:50:04

กลับ