ถ้าสมัครโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT ไปแล้วแล้วสามารถสมัครอีกรอบได้มั้ยแบบเปลี่ยนสาขา

ถามโดย 000 เมื่อ 2023-01-19 22:25:44

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1626-1627

ตอบกลับเมื่อ 2023-01-20 08:50:52

กลับ