การสอบวัดระดับผลภาษาอังกฤษ k-step สำหรับเด็กปี4 บังคับสอบทุกคนก่อนจบไหมครับ

ถามโดย - เมื่อ 2023-01-20 21:35:42

มหาวิทยาลัยจัดให้มีการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ดังนั้นนักศึกษาทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังกล่าว

ตอบกลับเมื่อ 2023-01-23 08:34:27

กลับ