ถ้าเกิดว่าสอบติดแล้ว แล้วเราสมัครไว้3สาขา ใน3สาขานี้เรามีสิทธิ์เลือกว่าจะเลือกสาขาไหนก็ได้หรือว่าเราจะเลือกได้แค่สาขาอันดับแรก

ถามโดย Panee เมื่อ 2023-01-26 11:16:09

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1626-1627

ตอบกลับเมื่อ 2023-01-26 12:28:31

กลับ