ประกาศผลโควต้านักกีฬามจพ.ออกวันไหนครับ ในกำหนดการบอกออกวันที่10กุมภาพันธ์ตอนนี้ยังไม่ออกเลย

ถามโดย ธีรภัทร คำแสน เมื่อ 2023-02-10 13:12:51

สามารถติดต่อสอบถามและขอคำแนะนำได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1628-1634

ตอบกลับเมื่อ 2023-02-13 07:52:20

กลับ