สถานที่สอบข้อเขียน ถ้าสมมติเราเลือกสอบที่มจพ.ระยอง เราจะได้เรียนที่ไหนคะ

ถามโดย Duangnapha Khamsri เมื่อ 2023-02-12 13:39:43

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1628-1634

ตอบกลับเมื่อ 2023-02-13 07:52:08

กลับ