ขอใบ transcript แปลภาษาไทย สามารถขอ คำร้อง ในวัน เสาร์ อาทิตย์ได้หรือไหม ณ ตึก TGGS

ถามโดย สุทธิรัตน์ หิมะพงษ์ เมื่อ 2023-02-28 08:52:40

สามารถมาดำเนินการได้ในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. ณ กองบริการการศึกษา

ตอบกลับเมื่อ 2023-02-28 08:58:47

กลับ