ถ้าไม่สะดวกไปสัมภาษที่วิทยาเขตระยองขอเป็นสัมภาษออนไลน์ได้มั้ยคะ

ถามโดย ศิรินทิพย์ จาดศรี เมื่อ 2023-02-28 19:27:34

สามารถติดต่อสอบถามและขอคำแนะนำได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1628-1634

ตอบกลับเมื่อ 2023-03-01 07:30:54

กลับ