เครื่องกล66 มีเรียนปรับพื้นฐานไหมคะแล้วถ้ามีจะเป็นช่วงวันที่เท่าไหร่คะ

ถามโดย ชนิสรา เมื่อ 2023-03-06 21:02:45

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายวิชาการของคณะที่นักศึกษาเรียนอยู่

ตอบกลับเมื่อ 2023-03-07 07:53:05

กลับ