ติดสัมภาษณ์แล้ว ประกาศผลแล้ว ต่อไปคือรอลงในระบบtcasใช่มั้ยครับ

ถามโดย ฤทธิ์ธานนท์ แสงพิรุณรัตน์ เมื่อ 2023-03-11 19:52:33

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1626-1627

ตอบกลับเมื่อ 2023-03-13 08:06:26

กลับ