แม่เป็นต่างด้าวจะลงทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่อย่างไร

ถามโดย สมิทธิ์ จินดารัตน์ เมื่อ 2020-06-15 16:50:02

สามารถสสอบถามข้อมูลได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา โทร.0-2555-2000 ต่อ 1628-1635 ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ ในเวลาราชการ 08.00 น. -16.00 น.

ตอบกลับเมื่อ 2020-07-02 09:45:27

กลับ