สมัครโครงการสอบตรงข้อเขียนปวสไปแล้วสามารถสมัครโครงการกระจายโอกาศสำหรับผู้เรียนดีปวสได้ไหมคะรอบ2เหมือนกันแต่คนละโครงการ

ถามโดย วรรณา เมื่อ 2023-03-15 18:05:34

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1626-1627

ตอบกลับเมื่อ 2023-03-16 07:41:37

กลับ