รอบคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบ 1 ต้องใช้เกรด 5 เทอม หรือ 6 เทอมครับ แล้วถ้ายังไม่ได้ใบรบ.สามารถสมัครได้ไหมครับ

ถามโดย ชนะพล มเหศศิริ เมื่อ 2023-03-16 11:22:57

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1626-1627

ตอบกลับเมื่อ 2023-03-17 08:33:49

กลับ