ปีการศึกษา 2566 นักศึกษาจะเรียนจบระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคนิคยานยนต์ มีสาขาวิชาใดที่เปิดรับนักศึกษาเรียนต่อเนื่องระดับปริญญาตรีได้บ้างคะ

ถามโดย พัลลภา เมื่อ 2023-03-17 08:22:53

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1626-1627

ตอบกลับเมื่อ 2023-03-17 08:33:54

กลับ