สอบติดรอบสอบตรงและมีสิทธิ์สัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันที่ไปสัมภาษณ์ต้องนำใบตรวจสุขภาพไปไหมคะ เพราะในประกาศรายละเอียดสัมภาษณ์มีบอกแค่ให้นำบัตรประชาชน, เอกสารรับรองการเรียนและหลักฐานการสมัครแค่นี้ค่ะ

ถามโดย ทูน่ากระป๋อง เมื่อ 2023-04-01 14:29:16

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 ในเวลาราชการ

ตอบกลับเมื่อ 2023-04-03 09:11:03

กลับ