บัตรปะชาชนหาย ต้องใช้อะไรยืนยันบ้างคับ

ถามโดย วุฒิชัย เกตุเเก้ว เมื่อ 2023-04-05 16:22:28

สามารถติดต่อสอบถามและขอคำแนะนำได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1628-1634

ตอบกลับเมื่อ 2023-04-07 08:06:16

กลับ