สอบถามเรื่องการใช้ โลโก้ของสถาบัน บนสื่ออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก หรือภาพโฆษณา และรวมถึงป้ายหาเสียง ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอ้างอิงสถานศึกษาของศิษเก่า (ด้วยเกียติ และศักดิ์ศรีของลูก มจพ กรณีนี้ สามารถใช้ได้หรือไม่ครับ

ถามโดย นายพิเชษฐ เรัตนพันธ์ เมื่อ 2023-04-06 11:03:38

สามารถติดต่อสอบถามและขอคำแนะนำได้ที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1166 ,1121

ตอบกลับเมื่อ 2023-04-07 08:09:48

กลับ