ปีนี้จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรไหมครับ

ถามโดย anonymust เมื่อ 2020-08-09 16:27:45

มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีพิธีพระราชทานปริญญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 นี้ค่ะ สำหรับรายละเอียด กองบริการการศึกษาจะนำขึ้นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่อไปค่ะ

ตอบกลับเมื่อ 2020-08-10 08:52:01

กลับ