เกรดถึงเกียรตินิยม แต่ได้D+ แบบนี้จะได้เกียรตินิยมมั้ยคะ

ถามโดย Jm เมื่อ 2023-04-21 12:15:09

ถ้าเกรดเฉลี่ยสะสมถึงเกณฑ์การได้รับเกียรตินิยม สามารถได้เกียรตินิยม โดยไม่ได้คำนึงถึงคะแนนรายวิชา

ตอบกลับเมื่อ 2023-04-21 12:52:53

กลับ